فلج مغزی

فلج مغزی

راهنمایی برای آسیب شناسان گفتار و زبان

نویسنده: مارلین سیف ورکینگر

مترجمین: زهره آرانی کاشانی - سیده زهره ضیاءتبار احمدی - فاطمه حارث آبادی - عصمت رضایی


فلج مغزی راهنمای آسیب شناسان

فلج مغزی

منبعی راهنما برای آسیب شناسان گفتار و زبان

نویسنده: مراین شیف ورکینگر

مترجمان: پیمان زمانی - نجوا موسوی


گفتار درمان در درمان ام اس

گفتار درمانی در اِم اِس

نویسنده: مونا ابراهیمی پور - حمیدرضا هاتفی اردکانی


مبانی علوم اعصاب

مبانی علوم اعصاب (نوروساینس)

نویسنده: حجت اله حق گو


اختلالات صدا

صدا و درمان انواع اختلالات صدا

نویسندگان: دانیل ر. بون - استفن ک. مک فارلین- شلی ل. وُن برگ

ترجمه: جمشید پورقریب


بلع و اختلالات آن

بخش هایی از کتاب

بلع و اختلالات آن

نویسندگان: آ.ل. پرلمن - ک. شولز - دلریو

مترجمان: فاطمه درخشنده - علی باریک رو - زهرا یزدانی


مداخله زودهنگام گفتار و زبان

مداخله زودهنگام گفتار و زبان در کودک دارای شکاف کام

ویژه: آسیب شناسان گفتار و زبان و پدر و مادرها

ترجمه و گردآوری: فاطمه مستأجران - پریسا رضایی - فاطمه درخشنده


ارزیابی و درمان حرکتی ناحیه دهان

ارزیابی و درمان حرکتی ناحیه دهان

نویسندگان: حسن خرمشاهی - فرزانه عربعلی

با پیشگفتاری از: دکتر علی اصغر ارسطو


تشخیص و درمان اختلالات ارتباطی

تشخیص و درمان اختلالات ارتباطی در شکاف کام

مترجمین: سارا حیدری - پیمان زمانی - حسین باقری پور - سمیه همتی فر


تحریکات کلامی

تحریکات کلامی برای درمان بیماران مبتلا به اختلالات صوت

نویسندگان: لیلا قلیچی - یونس امیری شوکی - مرضیه احمدیان - مریم ترامشلو


آواسازی راحت

آواسازی راحت

راهنمای درمان

نویسنده: دکتر لیندا راماژ

مترجمین: فاطمه شیبانی - علیرضا غفرانی - ملیحه روحانی


درمان شکاف کام

راهنمای درمانگران در درمان گفتار شکاف کام

نویسندگان: پیترسون فالزون - تراست کاردامون - کارنل - هاردین جونز

ترجمه: مهزاد محسنی


مجموعه آزمایه های کنش پریشی

مجموعه آزمایه های کنش پریشی دهانی و کلامی برای بزرگسالان

نویسنده: دکتر فریبا یادگاری


کاربرد ویدیوفلوروسکوپی

کاربرد ویدیوفلوروسکوپی در تشخیص بدعملکردی کامی - حلقی

نویسندگان: فاطمه درخشنده - کوثر باغبان


بهداشت صوت

بهداشت صوت

برای معلمان

نویسنده: یونس امیری شوکی - محمدصادق جنابی - لیلا قلیچی - مریم خداوردی پور


ماساژ درمانی

ماساژ درمانی

نویسنده: دکتر مسعود گلپایگانی

ویراستار ادبی: ناصر فتوگرافی


ماساژ صورت

ماساژ صورت

سر و گردن

نویسنده: کارین شوت

ترجمه: محمدطاهر طاهر