برقراری ارتباط

برقراری ارتباط جزوه راهنمای کارشناسان کودکان دچار اختلال ارتباطی

ترجمه: دکتر گیتا موللّی
با همکاری گروه مترجمان: معصومه بیات، فرانک تفرشی - محمدعلی خانجانخانی - مریم رضایی تبار، روح الله شاهسون - زینب صالحی


نیم رخ رشد ارتباط

نیم رخ رشد ارتباط

مترجمین: فاطمه اسماعیلی ایرانی - مسلم قاسمی - علیرضا معرفتی ریک - پرستو شیرزادی - میثم شفیعی


اختلالات زبان اختلالات زبان
 از کودکی تا نوجوانی
(بخش اول: مباحثی درباره اختلالات زبان در کودکان) ارزیابی و درمان
نویسنده: ریا پائول
مترجمین: یلدا کاظمی - زهرا قیومی - آزاده امیریان - میثم عمیدفر

عصب شناسی زبان

درآمدی بر عصب شناسی زبان

نویسنده: الیزابت آهلسن

ترجمه: فاطمه نعیمی حشکوائی


نورولوژی

نورولوژی برای آسیب شناس گفتار و زبان

نویسندگان: وانداگ. وب - ریچارد ک. آدلر

مترجمین: عصمت رضائی - محمد رضائی - سولماز رهبر

ویراستار: محمدجواد صمدی


کودکان دچار آسیب های زبانی

کودکان دچار آسیب های زبانی

نویسنده: موراگ.ال.دونالدسون

مترجمین:محمد شاهین پور - شیدا پولادی


نخستین تجارب کودکان در کسب مهارت های زبانی

نخستین تجارب کودکان در کسب مهارت های زبانی

نویسنده: ج-ام-ماچادو

مترجم: کاوه رضانیا


مبانی علم گفتار

مبانی علم گفتار

نویسندگان: دونالدجی. فوچی - نورمن جی. لس

مترجمان: دکتر رضا نیلی پور - دکتر هاشم شمشادی - دکتر ثروت هروآبادی - فریبا یادگاری - لیلی حیاتی


تولید گفتار

تولید گفتار

مؤلف: ماروین هانسون

ترجمه: انیسه عباسی


راهنمای کاربردی برای ارزیابی - تشخیص - درمان

راهنمای کاربردی برای ارزیابی، تشخیص، برنامه ریزی، و درمان اختلالات گفتار - زبان

نویسنده: دبِرا. م. دایت

ترجمه: دکتر جمشید پورقریب


طرح درمان در آسیب شناسی گفتار و زبان

طرح درمان در آسیب شناسی گفتار و زبان

نویسندگان: کیت لندس - جودی وندروود - آرتورای جانگسما

مترجمان: سیما شیرازی - مامک جولائی - اکبر داروئی


آواشناسی زبان فارسی

آواشناسی زبان فارسی

آواها و ساخت آوایی هجا

نویسنده: یدالله ثمره


زبان و تفکر

زبان و تفکر

نویسندگان: دکتر علیرضا کاکاوند - بیتا فیروزآبادی


رشد گفتار و زبان

رشد گفتار و زبان در کودکان فارسی زبان

نویسنده: ناهید جلیلوند


فرهنگ آسیب شناسی گفتار و زبان

فرهنگ آسیب شناسی گفتار و زبان

(فارسی به انگلیسی - انگلیسی به فارسی)

نویسندگان: دکتر رضا نیلی پور - اکبر دارویی - مرتضی فرازی - دکتر ثروت هروآبادی - لیلی حیاتی - فریبا یادگاری


گفتار نشانه ای زبان فارسی

گفتار نشانه ای زبان فارسی

نویسنده: دکتر گیتا مولّلی


اختلالات زبان و گفتار در کودکان

اختلالات زبان و گفتار در کودکان

نویسنده: جان آیزنسون

مترجم: حمید علیزاده


زبانسناسی همگانی

زبان شناسی همگانی

نویسنده: جین اِچسون

ترجمه: دکتر حسین وثوقی


ارزیابی راهنمای درمان

ارزیابی راهنمای درمان - 1

برای آسیب شناسان گفتار و زبان

گردآورندگان: زهره آرانی کاشانی - فهیمه کیهانی - مینا فتوحی


ارزیابی و درمان

ارزیابی و درمان اختلالات تولید و واجی در کودکان

نویسندگان: آدریانا پنا - بروکس - ام.ان.هج

مترجمین: لیلا قسیسین - آصفه معماریان - سولماز ربیعی - سیدامین مدرس زاده

ویراستار علمی: جمشید پورقریب


ارزیابی و درمان

ارزیابی و درمان اختلالات تولیدی و واجشناسی در کودکان

جلد دوم

مترجمین: لیلا قسیسین - سیدامین مدرس زاده - آصفه معماریان - سولماز ربیعی


تاثیر موسیقی بر اختلالات زبان

تأثیر موسیقی بر اختلالات زبان

گفتار درمانی با کلام آهنگین در اتیسم و زبان پریشی

نویسندگان: ندا فردوسی - دکتر حسن عشایری


کمک به رشد گفتار و زبان کودکان کم توان ذهنی

کمک به رشد گفتار و زبان کودکان کم توان ذهنی

نویسندگان: دکتر میخائیل گوردن - دیوید ریان - نامار شیلو

ترجمه: دکتر احمد به ویژه

با همکاری: دکتر خجسته مهر - بهرام روستایی