کاشت حلزون در کودکان

توانبخشی و کاشت حلزون در کودکان

راهنمای عملی مداخله آموزشی گفتار و زبان

نویسندگان: محبوبه نخشیب - بیژن شفیعی


تربیت شنوایی کودکان کم شنوا

تربیت شنوایی کودکان کم شنوا

(تولد تا 3 سالگی) مبتنی بربرنامه والد - کودک SKI*HI

نویسنده: ژاله صمدی


برنامه آموزش شنیداری

برنامه آموزش شنیداری آوا

مورد استفاده آسیب شناسان گفتار و زبان و شنوایی شناسان

نویسندگان: مامک جولایی - عطیه اشتری - نجوا موسوی - اکبر دارویی - سمیه زارع پور


آزمون شنیداری مهارت های آگاهی واجشناختی

آزمون شنیداری مهارت های واجشناختی

"آشا - 5"

نویسندگان: زهره آرانی کاشانی - علی قربانی


آموزش زبان به کودکان کم شنوا

آموزش زبان به کودکان کم شنوا

راهنمایی برای مربیان و والدین کودکان کم شنوا

نویسندگان: سایه طاهباز - فاطمه فلاح

ویراستار: معصومه اکبری


راهکارهای آموزش و توانبخشی

راهکارهای آموزش و توانبخشی کودکان کم شنوا

ترجمه و تدوین: خسرو گورابی - دکتر یونس لطفی - رضا حسین آبادی - نفیسه شمیم


آموزش گام به گام ریاضی

آموزش گام به گام ریاضی به کودکان ناشنوا

مترجمین: دکتر یونس لطفی - سعیده مهرکیان


تربیت شنوایی و زبان آموزی مصور

تربیت شنوایی و زبان آموزی مصور

برای آموزش کودکان پیش دبستانی و کودکان کم شنوا یا دارای اختلالات گفتاری

نویسنده: اکرم حاج علی اکبر


آزمون سنجش رشد نیوشا

آزمون سنجش رشد نیوشا سنجش هفت مهارت رشدی:

شنوایی، زبان دریافتی، زبان بیانی، گفتار، شناخت، ارتباط اجتماعی و حرکت(ویژه کودکان فارسی زبان بدو تولد تا 6 سال)

نویسندگان: سعید ملایری - دکتر زهرا جعفری - دکتر حسن عشایری


پتانسیل های برانگیخته شنیداری

پتانسیل های برانگیخته شنیداری

مبانی پتانسیل های برانگیخته کوتاه مدت

نویسندگان: فرزاد رحیمی - دکتر علی اصغر دانش - محمدرضا طالع


روش تدریس مناسب

روش تدریس مناسب کودک کم شنوا

(راهنمای معلمان مدارس تلفیقی و فراگیر)

ترجمه: دکتر گیتا موللی


مهدکودک و پیش دبستانی

مهد کودک و پیش دبستانی مناسب کودک کم شنوا

(راهنمای مدیران و مربیان مهدکودک ها)

ترجمه: دکتر گیتا موللی


مدرسه مناسب کودک کم شنوا

مدرسه مناسب کودک کم شنوا

(راهنمای مدیران، مسؤلان مدرسه و معلمان مدارس تلفیقی و فراگیر)

ترجمه: دکتر گیتا موللی


من یک پردازشگر کاشت حلزونم

من یک پردازشگر کاشت حلزون گرفته ام

نویسنده: دکتر گیتا موللی


من یک سمعک استخوانی دارم

من یک سمعک استخوانی دارم

نویسنده: دکتر گیتا موللی